Certyfikacja
MPA - Master Person
Analysis - test
osobowości zawodowej + feedback

Cele i benefity Certyfikacji MPA

Terminy Certyfikacji: 21.05. i 28.05.2024
Czas: 9.00-13.30
Gdzie: online Teams

Część 1: Certyfikacja Master Person Analysis (MPA) skupia się na głębokim zrozumieniu i zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych testów osobowości zawodowej.

Test jest oparty na powszechnie uznanej teorii Wielkiej Piątki, co gwarantuje jego solidne podstawy naukowe. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do interpretacji wyników i ich praktycznego wykorzystania w różnych kontekstach zawodowych.

 1. Wstęp do MPA oraz podstawowy model i struktura narzędzia
 2. Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
 3. Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testu i udzielania informacji zwrotnej (feedback)

Część 2: Warsztat z udziałem trenerki_a (MS Teams online - dwa dni, grupa 4-5 osobowa)

Benefity dla uczestnika_czki:

Kompetencje w zakresie testu MPA: Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania testu MPA i interpretacji jego wyników.

 1. Ocena dopasowania kandydata_tki do funkcji/zadań na danym stanowisku
 2. Budowanie kryteriów: indywidualnych i grupowych
 3. Wybór najlepszego kandydata_tki do wymagań stanowiskowych/roli
 4. Interpretacja wyników testu
 5. Zbudowanie efektywnego procesu selekcji, rekrutacji, rozwoju, sukcesji

Rozwój zawodowy: Poszerzysz kwalifikacje i zdobędziesz prestiżowy certyfikat, który wyróżnia Cię na rynku pracy.
Zastosowanie w praktyce:  Wykorzystasz raporty MPA w procesach rekrutacyjnych, szkoleniach, rozwoju, sukcesji.
Zrozumienie teorii Wielkiej Piątki: Pogłębisz wiedzę na temat jednej z najbardziej cenionych teorii w psychometrii.

Korzyści dla organizacji:

Precyzyjne narzędzie rekrutacji: Test MPA pozwala dokładnie określić osobowość zawodową kandydatów_tki, pełnione role w zespole oraz spójność z kulturą organiacji.
Rozwój pracowników: Możliwość zastosowania testu w planowaniu ścieżek kariery, szkoleniach, programach rozwojowych czy sukcesji.
Zwiększenie efektywności zespołu: Zrozumienie osobowości pracowników pozwala na lepsze dopasowanie zadań do ich predyspozycji i budowanie różnorodnych zespołów.
Inwestycja w jakość: Korzystanie z narzędzia o wysokiej trafności i rzetelności zapewnia wiarygodność podejmowanych decyzji.
Inwestycja w przyszłość: Warsztaty certyfikacyjne MPA to inwestycja w przyszłość. Dla uczestnika_czki to szansa na rozwój zawodowy i zdobycie cennych kompetencji. Dla organizacji to narzędzie do optymalizacji procesów związanych z pozyskaniem i utrzymaniem talentów oraz budowaniem zwycięskich zespołów.

Kurs certyfikacyjny MPA jest adresowany do wszystkich pracujących z ludźmi: HR, trenerów_rek, coach'y, rekruterów_rek, konsultantów biznesowych, doradców zawodowych, osób zajmujących się rozwojem osobistym i szkoleniowców. Kurs nie wymaga wykształcenia specjalistycznego w tym psychologicznego.

MPA - Master Person Analysis

Test osobowości zawodowej, który bada 9 cech głównych, istotnych dla osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. MPA dostarcza wnikliwych informacji dotyczących kandydatów, pracowników i zespołów.

 1. Orientacja na rezultat
 2. Samouznanie
 3. Energia w działaniu
 4. Kontrola emocji
 5. Kontakty społeczne
 6. Zaufanie
 7. Orientacja na szczegóły
 8. Myślenie zachowawcze
 9. Myślenie abstrakcyjne

Wszystkie kursy certyfikacyjne kończą się egzaminem realizowanym w formie online. Egzamin jest dostępny po ukończeniu drugiego modułu szkoleniowego. Każdy certyfikowany użytkownik_czka mogą pobrać imienny dyplom Master International, a następnie poinformować o uzyskaniu certyfikacji swoją sieć kontaktów na Linkedin, Facebook.

Udzielamy także niezbędnego wsparcia merytorycznego oraz technicznego w trakcie i po certyfikacji.

Model testu osobowości zawodowej MPA  zbudowany jest w oparciu o Pięcioczynnikowy Model Osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. 

https://blog.master-hr.pl/blog-hr-master-value-people/wielka-piatka-czyli-piecioczynnikowy-model-osobowosci-czym-sie-charakteryzuje

 

Jesteś zainteresowana_y Certyfikacją?
Skontaktuj się z nami