Certyfikacja
EASI - Zachowania i Motywacje - test oparty na Wielkiej Piątce

Cele i benefity Certyfikacji EASI

Terminy Certyfikacji: 14.05.2024  
Gdzie: online Teams

Część 1: Warsztat certyfikacyjny EASI wyposaży Cię w umiejętności i wiedzę niezbędną do profesjonalnego stosowania testu i analizy raportów EASI w praktyce. EASI to test typologiczny, oparty na teorii Wielkiej Piątki, który jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej rzetelnych i trafnych narzędzi psychometrycznych dostępnych na rynku.

  1. Wstęp do EASI - model i struktura narzędzia
  2. Budowa testu, zawartość raportów i zarządzanie danymi
  3. Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testu i udzielania informacji zwrotnych (sesja feedback)

Część 2: Szkolenie z trenerką_rem online (MS Teams - jeden dzień - grupa 4-5 osobowa)

Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania testu EASI i interpretacji jego wyników.

  1. Praktyczne zastosowanie modelu EASI w codziennej pracy
  2. Wykorzystanie modelu EASI do wspierania budowania zwycięskich zespołów
  3. Analiza stylów i efektywne stosowanie różnych stylów komunikacji
  4. Zwiększenie elastyczność w porozumiewaniu się ze współpracownikami
  5. Świadome kształtowanie wizerunku

Benefity dla Ciebie:
Doskonalenie umiejętności zawodowych - Poznanie i zrozumienie mechaniki oraz interpretacji wyników testu EASI, co przekłada się na większą kompetencję w pracy z narzędziami psychometrycznymi.
Uzyskanie imiennego Certyfikatu - Pozytywne zakończenie warsztatów daje uczestnikowi uprawnienia do samodzielnego korzystania z testu EASI w praktyce zawodowej.
Rozwój osobisty - Możliwość pogłębienia wiedzy o własnych predyspozycjach, mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
Networking - Szansa na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami z branży.
Wzrost wartości rynkowej - Posiadanie certyfikatu EASI stanowi znaczący atut w CV, podnosząc Twoją atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców i klientów.
Szerokie zastosowanie testu - EASI może być wykorzystywany w różnorodnych kontekstach, takich jak rozwój zawodowy, sukcesja, wsparcie rekrutacji czy coaching.
Pewność działania - Dzięki gruntownemu szkoleniu masz pewność, że korzystasz z testu EASI w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.

Korzyści dla organizacji:
Zwiększenie jakości procesów HR - Dzięki wykorzystaniu testu EASI w procesach rozwojowych oraz oceny pracowników, organizacja ma możliwość dokładniejszego dopasowania talentów do stanowisk oraz identyfikacji obszarów do rozwoju.
Oszczędność czasu i zasobów - EASI pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne identyfikowanie kompetencji i predyspozycji kandydatów_tek, co skraca czas rekrutacji i zmniejsza ryzyko błędnych decyzji personalnych.
Rozwój i retencja talentów - Poprzez indywidualne podejście do pracowników i dostosowanie ścieżek rozwojowych do ich predyspozycji, organizacja zyskuje narzędzie do zwiększenia zaangażowania i lojalności zespołu.
Wzmocnienie marki pracodawcy - Inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników i stosowanie nowoczesnych narzędzi w procesach HR wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji na rynku pracy.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem certyfikacyjnym w formie online.

EASI testy typologiczny:

Model testu typologicznego EASI zbudowany jest w oparciu o Pięcioczynnikowy Model Osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. 

Wielka Piątka (ang. Big Five) to najbardziej rzetelna i sprawdzona teoria cech osobowości. Pięcioczynnikowy model osobowości został stworzony przez amerykańskich psychologów: Paula Costę i Roberta McCrae’a. Wyodrębnia on pięć czynników które tworzą osobowość człowieka: ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność i neurotyczność.
Zgodnie z modelem Wielkiej Piątki, wszystkie wyżej wymienione czynniki są niezmienne, uniwersalne (niezależne od płci, rasy, kultury) oraz uwarunkowane biologicznie co oznacza, że w wysokim stopniu podlegają dziedziczeniu. Dodatkowo - co wyjątkowo ważne - realnie istnieją i mają wpływ na przystosowanie człowieka do środowiska. Efektem jest jakość wykonywanej pracy, osiągnięcia zawodowe oraz ogólna satysfakcja z życiowa.

Według literatury naukowej z zakresu psychologii biznesu, koncepcja Wielkiej Piątki jest uznawana za najbardziej miarodajną i najlepiej przebadaną.

Jesteś zainteresowana_y Certyfikacją?
Skontaktuj się z nami