Kurs - Certyfikacja ACE - test poznawczy

Kluczowe zagadnienia dotyczące testów i certyfikacji.

Terminy Certyfikacji: 06.09.2023r.
Gdzie: online Teams

Część 1: Moduły szkoleniowe oraz quizy sprawdzające stopień zapamiętania nabytej wiedzy.

  1. Wstęp do ACE oraz podstawowy model i struktura narzędzia,
  2. Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
  3. Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testów i określenie poziomu dopasowania kandydata w oparciu o test kognitywny.

Częśc 2: Szkolenie z udziałem trenera (online)

Głównym tematem szkolenia są zagadnienia dotyczące prognozowania i pomiaru potencjału, profesjonalnej wiedzy oraz umiejetnosci uczenia się.

  1. Dostosowanie poziomu umiejętności do wykonywanych zadań
  2. Wybór właściwej osoby w oparciu o pomiar potencjału
  3. Zbudowanie efektywnego procesu poszukiwania (screening) i doboru kandydatów

Część 3: Warsztaty z udziałem trenera (online)

Interakcja z innymi uczestnikami kursu oraz dodatkowe ćwiczenia przybliżają praktyczną stronę narzędzia ACE.

  1. Zbudowanie szczegółowych kryteriów stanowiskowych w oparciu o umiejętności kognitywne.
  2. Udzielanie informacji zwrotnej na temat wysokich i niskich wyników testów
  3. Wykorzystanie analizy danych dostępnych na platformie Master People.

Jesteś zainteresowany Certyfikacją?
Skontaktuj się z nami