Certyfikacja ACE - test poznawczy (kognitywny)

Cele i benefity Certyfikacji ACE

Terminy Certyfikacji: 14.05.2024 
Gdzie: online Teams

Warsztaty Certyfikacyjne testu poznawczego (kognitywnego) ACE, skierowane są do specjalistów_tek psychologii, HR-u, rekrutacji, doradców zawodowych oraz innych zainteresowanych profesjonalnym wykorzystaniem testów oceniających zdolności przestrzenne, numeryczne i werbalne.

Część 1: Moduły szkoleniowe oraz quizy sprawdzające stopień zapamiętania nabytej wiedzy.

  1. Wstęp do ACE - podstawowy model i struktura narzędzia
  2. Budowa testu, zawartość i zarządzanie danymi
  3. Dobre praktyki dotyczące wykorzystania testów i określenie poziomu dopasowania kandydata w oparciu o test kognitywny.

Część 2: Warsztat prowadzony trenera_rkę (online)

Głównym tematem szkolenia są zagadnienia dotyczące prognozowania i pomiaru potencjału, profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności uczenia się.

  1. Dostosowanie poziomu umiejętności do wykonywanych zadań
  2. Wybór właściwej osoby w oparciu o pomiar potencjału
  3. Zbudowanie efektywnego procesu poszukiwania (screening) i doboru kandydatów

Część 3: Warsztaty z udziałem trenera_rki (online)

Interakcja z uczestnikami kursu oraz ćwiczenia pokazujące praktyczną stronę narzędzia ACE.

  1. Zbudowanie szczegółowych kryteriów stanowiskowych w oparciu o umiejętności kognitywne.
  2. Udzielanie informacji zwrotnej na temat wysokich i niskich wyników testów
  3. Wykorzystanie analizy danych dostępnych na platformie Master People.

Benefity dla Ciebie:

Zdobycie specjalistycznej wiedzy - Zdobędziesz umiejętności z zakresu przeprowadzania, interpretacji oraz stosowania testu poznawczego w praktyce zawodowej.

Certyfikat ukończenia -  Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania testu psychometrycznego.

Rozwój zawodowy - Posiadanie certyfikacji zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy, otwierając drzwi do nowych możliwości zawodowych oraz budując wizerunek eksperta w dziedzinie psychometrii.

Zwiększenie kompetencji zawodowych - Dzięki warsztatom zwiększysz swoje kompetencje w zakresie diagnozy i oceny zdolności kognitywnych, co umożliwi Ci lepsze dostosowanie strategii rekrutacyjnych lub terapeutycznych do indywidualnych potrzeb klienta.

Sieć kontaktów - Możliwość nawiązania cennych relacji biznesowych z innymi specjalistami z branży oraz wymiana doświadczeń.

Zaawansowane narzędzia - Dostęp do najnowszych narzędzi i materiałów szkoleniowych, które wzbogacą Twoją praktykę zawodową.

Korzyści dla organizacji:

Wiarygodność i profesjonalizm - Posiadanie certyfikowanego specjalisty_tki w zespole zwiększa zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych do oferowanych przez organizację usług.

Efektywność rekrutacji - Lepsze dopasowanie kandydatów_tek do wymogów stanowiska dzięki precyzyjnej ocenie ich zdolności przestrzennych, numerycznych i werbalnych.

Rozwój pracowników - Możliwość wykorzystania testu psychometrycznego do oceny i planowania rozwoju pracowników, identyfikacji talentów oraz zapewnienia wsparcia w rozwoju kompetencji kluczowych dla organizacji.

Współczesne rynki pracy oraz dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym wymagają precyzyjnych narzędzi do oceny potencjału talentów. Uczestnictwo w warsztatach certyfikacyjnych to inwestycja w przyszłość, gwarantująca dostęp do zaawansowanych narzędzi oceny zdolności kognitywnych oraz umożliwiająca skuteczne działanie w roli specjalisty ds. psychometrii.

Jesteś zainteresowana_y Certyfikacją?
Skontaktuj się z nami